Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsfiler
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Förbereder ett USB-minne med en hybrid CD/DVD-avbildning
4.4. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.4.1. Konfigurering av RARP-server
4.4.2. Konfigurering av DHCP-server
4.4.3. Konfigurera en BOOTP-server
4.4.4. Aktivering av TFTP-server
4.4.5. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.5. Automatisk installation
4.5.1. Automatisk installation med Debian Installer
4.6. Verifiera integriteten för installationsfiler