6.2. Introducció als elements

Aquí hi ha una llista dels elements de l'instal·lador amb una breu descripció de la tasca de cada element. Els detalls que podeu necessitar per saber com utilitzar un element en particular els podeu trobar a Secció 6.3, «Utilització dels elements individualment».

main-menu

Mostra la llista d'elements durant l'operació de l'instal·lador i inicia un element quan se selecciona. Les preguntes del menú principal tenen assignada una prioritat mitjana; si la vostra prioritat està definida a alta o crítica (alta és el valor predeterminat), no veureu el menú. D'altra banda, si hi hagués un error que requerís la vostra intervenció, la prioritat de les qüestions es pot baixar temporalment per permetre resoldre el problema i, en aquest cas, pot aparèixer el menú.

Podeu arribar al menú principal seleccionant el botó Vés enrere repetidament, per retrocedir tot el camí fet per l'element en execució.

localechooser

Permet a l'usuari seleccionar les opcions de localització per a la instal·lació i el sistema instal·lat: idioma, país i usos locals («locales»). L'instal·lador mostrarà els missatges en l'idioma seleccionat, en el cas que la traducció per aquest idioma no sigui completa, alguns missatges pot ser que es mostrin en anglès.

console-setup

Mostra una llista de (distribucions de) teclats dels quals l'usuari tria el que es correspon amb el seu model.

hw-detect

Detecta automàticament la major part de maquinari del sistema, incloent targetes de xarxa, unitats de disc i PCMCIA.

cdrom-detect

Cerca i munta un mitjà d'instal·lació de Debian.

netcfg

Configura les connexions de xarxa de l'ordinador perquè es pugui comunicar a través d'Internet.

iso-scan

Cerca imatges ISO (fitxers .iso), que poden ésser a un disc dur.

choose-mirror

Presenta una llista de rèpliques de l'arxiu de Debian. L'usuari pot triar la font dels seus paquets d'instal·lació.

cdrom-checker

Comprova la integritat d'un mitjà d'instal·lació. D'aquesta manera, l'usuari pot estar segur que la imatge d'instal·lació no està corrompuda.

lowmem

El «lowmem» (poca memòria) intenta detectar sistemes amb poca memòria, en aquest cas realitza diversos trucs per treure parts innecessàries del debian-installer de la memòria (a canvi de perdre algunes funcions).

anna

«Anna's Not Nearly APT» (l'Anna quasi no és l'APT). Instal·la paquets que s'han obtingut de la rèplica triada o del mitjà d'instal·lació.

user-setup

Estableix la contrasenya de root, i afegeix un usuari normal.

clock-setup

Actualitza el rellotge del sistema i determina si aquest està en UTC o no.

tzsetup

Tria la zona horària, a partir de la ubicació seleccionada abans.

partman

Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al sistema, generar sistemes de fitxers a les particions seleccionades, i adjuntar-los als punts de muntatge. També s'inclouen funcions interessants com un mode completament automàtic i suport per LVM. Aquesta és l'eina de gestió de particions preferida a Debian.

partman-lvm

Ajuda a l'usuari a configurar el LVM («Logical Volume Manager», gestor de volums lògics).

partman-md

Permet a l'usuari configurar el programari RAID («Redundant Array of Inexpensive Disks», matriu redundant de discs barats). Aquest programari RAID normalment és superior als barats controladors RAID IDE (pseudomaquinari) que es troben a les plaques bases més noves.

base-installer

Instal·la el conjunt de paquets més bàsics que permetin a l'ordinador funcionar sota Debian GNU/Linux quan es reiniciï.

apt-setup

Configura «apt», gairebé automàticament, a partir del mitjà d'instal·lació que s'estigui fent servir.

pkgsel

Utilitza tasksel per seleccionar i instal·lar programari addicional.

os-prober

Detecta els sistemes operatius instal·lats actualment a l'ordinador i passa aquesta informació a l'instal·lador del carregador d'arrencada («bootloader-installer»), que pot oferir la capacitat d'afegir els sistemes operatius detectats al menú d'inici del carregador d'arrencada. D'aquesta manera, l'usuari pot triar fàcilment, durant l'arrencada, quin sistema operatiu iniciar.

bootloader-installer

Cadascun dels instal·ladors de carregadors d'arrencada instal·la un programa al disc dur, que és necessari perquè l'ordinador pugui arrencar usant Linux sense utilitzar un llapis de memòria o CD-ROM. Molts carregadors d'arrencada permeten a l'usuari triar un sistema operatiu alternatiu cada vegada que s'arrenca l'ordinador.

shell

Permet a l'usuari executar un intèrpret d'ordres des del menú o en una segona consola.

save-logs

Proporciona un mètode perquè l'usuari pugui registrar informació en llapis USB, xarxa, disc dur o altres medis quan es troba algun problema. Posteriorment i de forma acurada, pot informar als desenvolupadors de Debian dels problemes amb el programari d'instal·lació.