Hoofdstuk 8. De volgende stappen en waar u hierna nog terecht kunt

Inhoudsopgave

8.1. Het systeem afsluiten
8.2. Zich mentaal instellen op Debian
8.2.1. Het pakketbeheersysteem van Debian
8.2.2. Extra software die voor Debian beschikbaar is
8.2.3. Het versiebeheer van toepassingssoftware
8.2.4. Het beheer van cron-taken
8.3. Aanvullende lectuur en informatie
8.4. Uw systeem instellen voor het gebruik van e-mail
8.4.1. Een standaard e-mailconfiguratie
8.4.2. E-mails versturen buiten het systeem
8.4.3. De Exim4 Mail Transport Agent configureren
8.5. Een nieuwe kernel compileren
8.6. Een defect systeem herstellen