B.3. Vytvoření souboru s přednastavením

Soubor s přednastavením soubor má stejný formát jako používá příkaz debconf-set-selections. Běžný řádek pak má tvar

<vlastník> <jméno otázky> <typ otázky> <hodnota>

Soubor by měl začínat komentářem #_preseed_V1

Při vytváření souboru s přednastavením byste měli mít na paměti několik pravidel.

Nejjednodušší způsob vytvoření souboru s přednastavením je použít ukázkový soubor z B.4 – „Obsah souboru s přednastavením (pro bookworm)“ jako základ a upravit si jej dle potřeb.

Jiná možnost je provést ruční instalaci a po restartu do nového systému použít příkaz debconf-get-selections (z balíku debconf-utils) a uložit databázi debconfu i cdebconfu do jediného souboru:

$ echo "#_preseed_V1" > soubor
$ debconf-get-selections --installer >> soubor
$ debconf-get-selections >> soubor

Tento přístup má tu nevýhodu, že vytvořený soubor bude obsahovat i položky, které by se neměly přednastavovat. Z tohoto pohledu je pro většinu uživatelů vhodnější použití ukázkového souboru.

[Poznámka] Poznámka

Tento způsob se spoléhá na fakt, že se na konci instalace uloží databáze cdebconfu do instalovaného systému do souboru /var/log/installer/cdebconf. Protože tato databáze může obsahovat důvěrné informace, jsou tyto soubory čitelné pouze pro uživatele root.

Pokud ze systému vyčistíte balík installation-report, bude smazán také adresář /var/log/installer.

Seznam možných hodnot pro otázky můžete zjistit během instalace ze souborů umístěných v adresáři /var/lib/cdebconf (např. pomocí editoru nano). Samotné šablony se nachází v souboru templates.dat, aktuální hodnoty naleznete v souboru questions.dat.

Ještě před instalací je vhodné zkontrolovat formát předkonfiguračního souboru příkazem debconf-set-selections -c preseed.cfg.