4.5. Επαλήθευση της ακεραιότητας των αρχείων εγκατάστασης

Μπορείτε να επαληθεύσετε την ακεραιότητα των μεταφορτωμένων αρχείων ως προς τα checksums που παρέχονται στα αρχεία SHA256SUMS ή SHA512SUMS στους καθρέφτες του Debian. Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία αυτά στην ίδια θέση και στις ίδιες τις εικόνες εγκατάστασης. Επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες:

Για να υπολογίσετε το checksum ενός μεταφορτωμένου αρχείου, χρησιμοποιήστε τα αρχείο

sha256sum filename.iso

αντίστοιχα

sha512sum filename.iso

και στη συνέχεια συγκρίνετέ το με το αντίστοιχο στο αρχείο SHA256SUMS αντίστοιχαSHA512SUMS.

Η ιστοσελίδα Debian CD FAQ έχει περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα (τέτοιες όπως το σενάριοcheck_debian_iso, για την ημι-αυτοματοποίηση της παραπάνω διαδικασίας), καθώς και οδηγίες, για το πώς να επαληθεύσετε την ακεραιότητα των ίδιων των παραπάνω αρχείων checksum.