6.2. Úvod do komponent

V následujícím seznamu komponent instalačního programu je uveden pouze stručný popis komponenty. Detaily použití konkrétní komponenty jsou v 6.3 – „Použití jednotlivých komponent“.

main-menu

Zobrazuje seznam komponent, které můžete spustit. Hlavní menu má prioritu normální, takže se nezobrazí při vysoké (přednastaveno) nebo kritické prioritě. Pokud se vyskytne problém, který vyžaduje zásah uživatele, je priorita otázek dočasně snížena a objeví se menu, ve kterém můžete problém odstranit.

Zpět do menu se můžete dostat opakovaným stiskem tlačítka Jít zpět.

localechooser

Umožní uživateli výběr jazyka, země a národního prostředí, které se použijí jak během instalace, tak v novém systému. Za předpokladu, že je překlad kompletní, bude instalační program zobrazovat zprávy ve vybraném jazyce. Pokud není, některé texty se zobrazí anglicky.

console-setup

Shows a list of keyboard (layouts), from which the user chooses the one which matches his own model.

hw-detect

Automaticky rozpozná většinu zařízení připojených k počítači (síťové karty, pevné disky, PCMCIA).

cdrom-detect

Looks for and mounts a Debian installation media.

netcfg

Nastaví síťová připojení, aby se mohl zbytek systému instalovat ze sítě.

iso-scan

Hledá souborové systémy ISO-9660, které se nachází na pevném disku v podobě ISO obrazů.

choose-mirror

Předloží seznam zrcadel s debianími archivy, ze kterého si můžete vybrat, odkud se balíky stáhnou.

cdrom-checker

Checks integrity of installation media. This way, the user may assure him/herself that the installation image was not corrupted.

lowmem

Lowmem se snaží rozpoznat systémy s malou operační pamětí a poté se v určitých okamžicích snaží z paměti odstranit nepotřebné části debian-installeru. Poznamenejme, že to provádí na úkor funkčnosti instalačního programu.

anna

Anna's Not Nearly APT. Installs packages which have been retrieved from the chosen mirror or installation media.

user-setup

Nastaví heslo uživatele root a vytvoří neprivilegovaného uživatele pro běžnou práci.

clock-setup

Aktualizuje systémové hodiny a určí, zda jsou nastaveny na univerzální koordinovaný čas.

tzsetup

Podle dříve zvolené kombinace jazyk/země nastaví časové pásmo.

partman

Umožní vám rozdělit disky připojené k systému, vytvořit souborové systémy na vybraných oblastech a svázat je s přípojnými body. Součástí programu je i možnost automatického rozdělení disku, nebo podpora pro LVM. Partman je nyní v Debianu upřednostňovaným dělicím programem.

partman-lvm

Pomůže s nastavením LVM (Logical Volume Manager, tedy česky manažer logických svazků).

partman-md

Umožní vám nastavit softwarový RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Tento softwarový RAID bývá obvykle lepší než levné (pseudohardwarové) RAID řadiče na novějších základních deskách.

base-installer

Nainstaluje základní množinu balíků, které jsou potřeba pro samostatný běh Debianu.

apt-setup

Nastaví apt, což se většinou děje automaticky na základě média, ze kterého je spuštěn instalační systém.

pkgsel

Umožní vybrat a nainstalovat dodatečný software pomocí nástroje tasksel.

os-prober

Umí rozpoznat operační systémy nainstalované na počítači. Tuto informaci pak předá následující komponentě (bootloader-installer), která vám může nabídnout možnost přidat objevené operační systémy do startovacího menu zavaděče. Takto si můžete při startu počítače vybrat, který operační systém chcete zavést.

bootloader-installer

The various bootloader installers each install a boot loader program on the hard disk, which is necessary for the computer to start up using Linux without using a USB stick or CD-ROM. Many boot loaders allow the user to choose an alternate operating system each time the computer boots.

shell

Umožní vám spustit shell (buď z menu, nebo na druhé konzoli).

save-logs

Provides a way for the user to record information on a USB stick, network, hard disk, or other media when trouble is encountered, in order to accurately report installer software problems to Debian developers later.