6.5. Προσαρμογή

Χρησιμοποιώντας το κέλυφος (shell) (δείτε Τμήμα 6.3.9.2, «Χρήση του Κελύφους και Παρακολούθηση των Καταγραφών Εγκατάστασης»), η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να προσαρμοστεί με προσοχή ώστε να καλύψει εξαιρετικές περιπτώσεις χρήσης:

6.5.1. Εγκατάσταση ενός εναλλακτικού Συστήματος Init

Το Debian χρησιμοποιεί το systemd ως το προεπιλεγμένο init σύστημά του. Υποστηρίζονται, όμως, και άλλα συστήματα init (όπως τα sysvinit και OpenRC), και η καταλληλότερη στιγμή για να επιλέξετε ένα εναλλακτικό σύστημα init είναι στη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε δείτε την σελίδα Init στο Debian wiki.