A.4. Sänd oss en installationsrapport

Om du lyckades att göra en installation med debian-installer, ta dig gärna tid att skicka in en rapport till oss. Det enklaste sättet att göra det på är att installera paketet reportbug (apt install reportbug), konfigurera reportbug vilket förklaras i Avsnitt 8.4.2, ”Skicka e-post utanför systemet”, och köra reportbug installation-reports.

Om du inte färdigställde installation har du möjligen hittat ett fel i Debian-installer. För att förbättra installationsprogrammet är det nödvändigt att vi känner till dessa fel, så ta dig tid att rapportera dem. Du kan använda en installationsrapport för att rapportera problem; om installationen totalt misslyckades, se Avsnitt 5.4.4, ”Rapportering av installationsproblem”.