E.1. Quant a aquest document

Aquest manual de l'instal·lador de Debian Sarge està basat en el manual d'instal·lació de Debian Woody per a disquets, el qual, al seu torn, es basà en anteriors manuals d'instal·lació de Debian i en el manual de la distribució Progeny, que fou publicat sota la llicència GPL en 2003.

Aquest document està escrit en DocBook XML. Els formats finals els han generat diversos programes tot fent servir la informació dels paquets docbook-xml i docbook-xsl.

A fi de fer aquest document més fàcil de gestionar, s'han emprat un seguit de funcionalitats XML, tals com les entitats i els atributs de perfil. Aquests tenen un paper anàleg al de les variables i els condicionals dels llenguatges de programació. El fitxer font XML d'aquest document conté informació sobre cada arquitectura — els atributs de perfil s'han emprat per especificar certes parts del text com a pròpies de cada arquitectura.

Han contribuït en aquesta traducció Guillem Jover (2004-2008, 2010-2011, 2017), Joan Queralt (2004), Aleix Badia i Bosch (2004-2005), Miguel Gea Milvaques (2004-2008), Jordà Polo (2005-2008), Jordi Mallach > (2005), Albert Gasset Romo (2005), Joan Sanz (2005-2006), Juan Andres Gimeno Crespo (2005), Miquel Oliete (2005), Orestes Mas (2005), Steve Langasek (2006-2007), David Aguilera (2007), Ivan Vilata i Balaguer (2010), Hector Oron (2010), Conxa Trallero (2010), Innocent De Marchi (2017), algú altre (2021) i les persones que col·laboren a la llista de traducció al català.