4.2. Hämta filer från Debian-speglar

För att hitta den närmaste (och kanske även den snabbaste) spegeln, se Hämta Debian från Internet.

4.2.1. Var man får tag på installationsfiler

Dom olika Installationsfilerna kan hittas på varje Debian-spegel i katalogen debian/dists/bookworm/main/installer-armhf/current/images/MANIFEST listar varje avbild och dess funktion.

4.2.1.1. Multiplattformsinstallationsfiler för Armhf

Installationsfiler för system som stöds av armhf multiplatform kernel (se ???) består av en standard linux kernel-avbildning, en standard Linux initial RAMDISK avbildning och en systemspecifik enhet-trädblob. Kärnan och den initiala RAMDISK-avbildningen för TFTP-uppstart kan erhållas från .../images/netboot/ och Device-Tree BLOB kan erhållas från .../images/device-tree/ . Tjära Arkiv för att skapa en bootbar USB-minne med installeraren kan erhållas från .../images/hd-media/ .

U-startavbildningar för olika armhf-plattformar finns tillgängliga på .../images/u-boot/ .