4.4. Automatisk installation

For installing on multiple computers it's possible to do fully automatic installations. Debian packages intended for this include fai-quickstart (which can use an install server) and the Debian Installer itself. Have a look at the FAI home page for detailed information.

4.4.1. Automatisk installation med Debian Installer

Debian Installer har stöd för att automatisera installationer via förkonfigurationsfiler. En förkonfigurationsfil kan läsas in från nätverket eller från flyttbart media, och används för att fylla i svar på frågor som ställs under installationsprocessen.

Full dokumentation om förinställning inklusive ett fungerande exempel som du kan redigera finns i Appendix B, Automatiserad installation med förinställningar.