4.5. Verificant la integritat dels arxius d'instal·lació

Podeu verificar la integritat dels arxius descarregats amb les sumes de verificació contingudes als arxius SHA256SUMS o SHA512SUMS dels miralls de Debian. Podeu trobar-los als mateixos llocs que les pròpies imatges d'instal·lació. Visiteu els següents llocs:

Per calcular la suma de verificació d'un fitxer d'instal·lació descarregat, useu

sha256sum filename.iso

o bé

sha512sum filename.iso

i després compareu-ho amb la suma de verificació corresponent a l'arxiu SHA256SUMS o bé SHA512SUMS.

La Debian CD FAQmés informació útil sobre aquest tema (com ara el programa check_debian_iso, per a automatitzar parcialment el procediment anterior), així com també instruccions, com verificar la integritat dels mateixos arxius de sumes de verificació.