B.3. Skapa en förkonfigurationsfil

Förkonfigurationsfilen är i samma format som används av kommandot debconf-set-selections. Det allmänna formatet för en rad i en förkonfigurationsfil är:

<ägare> <frågans namn> <frågetyp> <värde>

Denna fil ska börja med #_preseed_V1

Det finns ett par regler att ha i åtanke när man skriver en förkonfigurationsfil.

Det enklaste sättet att skapa en förkonfigurationsfil på är att använda exempelfilen som länkas i Avsnitt B.4, ”Innehållet av en förkonfigurationsfil (för bookworm)” som grund och arbeta vidare därifrån.

En alternativ metod är att göra en manuell installation och sedan, efter omstart, använda debconf-get-selections från paketet debconf-utils för att dumpa både debconf-databasen och installationsprogrammets cdebconf-databas till en enda fil:

$ echo "#_preseed_V1" > file
$ debconf-get-selections --installer >> file
$ debconf-get-selections >> file

Dock, en fil som genereras på detta sätt kommer att ha några poster som inte bör förinställas, och exempelfilen är en bättre startpunkt för de flesta användare.

[Notera] Notera

Denna metod förlitar sig på att vid slutet av installationen, sparas installationsprogrammets cdebconf-databas till det installerade systemet i /var/log/installer/cdebconf. Dock, på grund av att databasen kan innehålla känslig information, är filerna som standard endast läsbara av root.

Katalogen /var/log/installer och alla filer i den kommer att tas bort från ditt system om du rensar ut paketet installation-report.

För att kontrollera möjliga värden för frågor kan du använda nano för att undersöka filerna i /var/lib/cdebconf under tiden en installation pågår. Se templates.dat för de råa mallarna och questions.dat för de aktuella värdena och för de värden som tilldelas till variabler.

För att kontrollera om formatet på din förkonfigurationsfil är giltigt före en installation genomförs, kan du använda kommandot debconf-set-selections -c preseed.cfg.