D.1. Dispositius del Linux

En el Linux teniu diversos fitxers especials que podeu trobar al directori /dev. Aquests fitxers s'anomenen fitxers de dispositiu i no es comporten com fitxers normals. Els tipus més comuns de fitxers de dispositiu són els de bloc i els de caràcter. Aquests fitxers actuen d'interfície amb el controlador real (que forma part del nucli de Linux) que és el que accedeix al maquinari. Un altre tipus de fitxer de dispositiu menys habitual és el que s'anomena pipe. Podeu vore els fitxers de dispositiu més important a la taula de baix.

sda Disc dur al primer port (Mestre)
sdb Segon disc dur
sda1 Primera partició del primer disc dur
sdb7 Setene partició del segon disc dur

sr0 Primer CD-ROM
sr1 Segon CD-ROM

ttyS0 Port sèrie 0, COM1 sota l'MS-DOS
ttyS1 Port sèrie 1, COM2 sota l'MS-DOS
psaux dispositiu de ratolí PS/2
gpmdata Pseudodispositiu, repetidor de dades procedents del dimoni GPM (ratolí)

cdrom Enllaç simbòlic a la unitat de CD-ROM
mouse Enllaç simbòlic al fitxer de dispositiu del ratolí

null Qualsevol cosa escrita a aquest dispositiu desapareixerà
zero Aquest dispositiu produeix sempre zeros

D.1.1. Configuració del ratolí

El ratolí pot emprar-se tant a la consola del Linux (amb el «gpm») com a l'entorn de finestres X. Normalment, només cal instal·lar el gpm i el servidor X. Ambdós s'han de configurar per fer servir /dev/input/mice com al dispositiu de ratolí. El nom correcte del protocol del ratolí a «gpm» és exps2, i a X ExplorerPS/2. Els fitxers de configuració són /etc/gpm.conf i /etc/X11/xorg.conf, respectivament.

Cal carregar certs mòduls del nucli per a fer funcionar el ratolí. En alguns casos, es detecta automàticament els mòduls correctes, però no sempre per als antics ratolins sèrie i de tipus «bus»[21], actualment només en ús en equips antics. A continuació es resum els mòduls del nucli Linux necessaris per a diferents tipus de ratolins:

Mòdul Descripció
psmouse ratolí PS/2 (autodetectat)
usbhid ratolí USB (autodetectat)
sermouse La majoria de ratolins sèrie
logibm Ratolí «bus» connectat amb una targeta Logitech
inport Ratolí «bus» connectat a una targeta ATI o Microsoft InPort

Per a carregar un mòdul controlador del ratolí, podeu fer servir l'ordre modconf (del paquet del mateix nom) i mirar en la categoria kernel/drivers/input/mouse.[21] Els ratolins sèrie tenen un connector en D de 9 forats; els ratolins de «bus» tenen 8 agulles i son redons, cal no confondre'ls amb connector redó de 6 agulles del ratolí PS/2 o amb el connector redó de 4 agulles del ratolí ADB.