D.1. Linux-enheter

De olika specialfilerna för Linux kan hittas under katalogen /dev. Dessa filer kallas för enhetsfiler och uppträder inte på samma sätt som vanliga filer. De mest vanliga typer av enhetsfiler är för blockenheter och teckenenheter. Dessa filer är ett gränssnitt mot den faktiska drivrutinen (del av Linux-kärnan) som i sin tur kommer åt hårdvaran. En annan, mindre vanlig, typ av enhetsfil är den namngivna röret (named pipe). De mest viktiga enhetsfilerna listas i tabellerna nedan.

sda Första hårddisken
sdb Andra hårddisken
sda1 Första partitionen på första hårddisken
sdb7 Sjunde partitionen på den andra hårddisken

sr0 Första CD-ROM-skivan
sr1 Andra CD-ROM-skivan

ttyS0 Serieport 0, COM1 under MS-DOS
ttyS1 Serieport 1, COM2 under MS-DOS
psaux PS/2-musenhet
gpmdata Pseudoenhet, repeterar data från GPM-demonen (mus)

cdrom Symbolisk länk till Cd-enheten
mus Symbolisk länk till musenheten

null Allting som skrivs till den här enheten kommer att försvinna
zero Man kan läsa oändligt antal nollor från den här enheten

D.1.1. Konfigurera din mus

Musen kan användas i både Linux-konsollen (med gpm) och X-fönstermiljön. Oftast är det här en enkel sak att installera gpm och själva X-servern. Båda ska konfigureras till att använda /dev/input/mice som musenheten. Det korrekta musprotokollet heter exps2 i gpm, och ExplorerPS/2 i X. Konfigurationsfilerna är /etc/gpm.conf och /etc/X11/xorg.conf.

Vissa kärnmoduler måste läsas in för att din mus ska fungera. I vissa fall identiferas de korrekta modulerna automatiskt, men inte alltid för gamla serie- och bussmöss[21], vilka är ganska ovanliga förutom på mycket gamla datorer. Sammandrag över Linux-kärnmoduler som behövs för olika mustyper:

Modul Beskrivning
psmouse PS/2-möss (ska identifieras automatiskt)
usbhid USB-möss (ska identifieras automatiskt)
sermouse De flesta seriemöss
logibm Bussmus ansluten till Logitech-kort
inport Bussmus ansluten till ATI eller Microsoft InPort-kort

För att läsa in en musdrivrutinsmodul kan du använda kommandot modconf (från paketet med samma namn) och leta i kategorin kernel/drivers/input/mouse.[21] Seriemöss har oftast en 9-hålig D-formad kontakt; bussmöss har en 8-pinnars rund kontakt, förväxla den inte med den 6-pinnars runda kontakten för en PS/2-mus eller den 4-pinnars runda kontakten för en ADB-mus.