D.4. Installation af Debian GNU/Linux over Parallel Line IP (PLIP)

Dette afsnit forklarer hvordan Debian GNU/Linux installeres på en computer uden et Ethernetkort, men kun via en ekstern adgangspunktcomputer tilkoblet via et Null-Modem-kabel (også kaldt for Null-Printer-kabel). Adgangspunktcomputeren skal være forbundet til et netværk, som har et Debian-spejl (f.eks. til internettet).

I eksemplet i dette appendiks vil vi opsætte en PLIP-forbindelse via et adgangspunkt forbundet til internettet over en opkaldsforbindelse (ppp0). Vi vil bruge IP-adressen 192.168.0.1 og 192.168.0.2 for PLIP-grænsefladerne på målsystemet og kildesystemet respektivt (disse adresser skal være ubrugte indenfor dit netværks adresserum).

PLIP-forbindelsen opsat under installationen vil også være tilgængelig efter genstarten i det installerede system (se Kapitel 7, Start op i dit nye Debian-system).

Før du begynder, så skal du kontorllere BIOS-konfigurationen (IO-baseadresse og IRQ) for de parallelle porte for både kilde- og målsystemerne. De mest udbredte værdier er io=0x378, irq=7.

D.4.1. Krav

 • En målcomputer, kaldet mål, hvor Debian vil blive installeret.

 • Systeminstallationsmedie; se Afsnit 2.4, “Installationsmedie”.

 • En anden computer forbundet til internettet, kaldt kilde, som vil fungere som adgangspunkt.

 • Et DB-25 Null-Modem-kabel. Se PLIP-Install-HOWTO for yderligere information om dette kabel og instruktioner om hvordan du laver dit eget.

D.4.2. Opsætning af kilde

Det følgende skalskript er et simpelt eksempel på hvordan kildecomputeren kan konfigureres som et adgangspunkt til internettet via ppp0.

#!/bin/sh

# Vi fjerner kørende moduler fra kernen for at undgå konflikter og for at 
# konfigurere dem om manuelt.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Konfigurer plip-grænsefladen (plip0 for mig, se dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Konfigurer adgangspunkt
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Installation af mål

Start installationsmediet op. Installationen skal køres i eksperttilstand; indtast expert ved opstartsprompten. Hvis du skal angive parametre for kernemoduler, så skal du også gøre dette ved opstartsprompten. For eksempel, for at starte installationsprogrammet op og angive værdier for indstillingerne io og irq for parport_pc-modulet, så indtast følgende ved opstartsprompten:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

Nedenfor er svarene, som skal angives under diverse trin af installationen.

 1. Indlæs installationskomponenter fra installationsmedie

  Vælg indstillingen plip-modules fra listen; dette vil gøre PLIP-drivere tilgængelige for installationssystemet.

 2. Detekt netværksudstyr

  • Hvis målet ikke har et netværkskort, så vil en liste med drivermoduler for registrerede kort blive vist. Hvis du ønsker at tvinge debian-installer til at bruge plip i stedet for, så skal du fravælge alle vist drivermoduler. Indlysende nok, hvis målet ikke har et netværkskort, så vil installationsprogrammet ikke vise denne liste.

  • Da intet netværkskort blev detekteret/valgt tidligere, vil installationsprogrammet anmode dig om at vælge et modul for netværksdriveren fra en liste. Vælg modulet plip.

 3. KOnfigurer netværket

  • Automatisk konfiguration af netværk med HDCP: Nej

  • IP-adresse: 192.168.0.1

  • Punkti til punkt-adresse: 192.168.0.2

  • Navneserveradresser: Du kan indtaste de samme adresser brugt på kilde (se /etc/resolv.conf)