D.4. Installera Debian GNU/Linux över Parallel Line IP (PLIP)

Det här avsnittet förklarar hur man installerar Debian GNU/Linux på en dator som saknar ett Ethernet-kort, men med en dator som fjärrgateway ansluten via en nollmodemkabel (kallas även för nollskrivarkabel). Gatewaydatorn bör vara ansluten till ett nätverk som har en Debian-spegel på sig (t.ex. Internet).

I exemplet i den här bilagan kommer vi att ställa in en PLIP-anslutning med en gateway ansluten till Internet över en uppringd anslutning (ppp0). Vi kommer att använda IP-adresserna 192.168.0.1 och 192.168.0.2 för PLIP-gränssnitten på målsystemet respektive källsystemet (dessa adresser bör vara oanvända inom ditt nätverksadressintervall).

Inställningen av PLIP-anslutningen under installationen kommer också vara tillgänglig efter omstart till det installerade systemet (se Kapitel 7, Starta upp ditt nya Debian-system).

Innan du börjar, behöver du kontrollera BIOS-konfigurationen (IO-basadress och IRQ) för parallellportar på både käll- och målsystemet. De mest vanliga värdena är io=0x378 och irq=7.

D.4.1. Krav

 • En måldator, kallad mål, där Debian kommer att installeras.

 • Systeminstallationsmedia; se Avsnitt 2.4, ”Installationsmedia”.

 • En annan dator ansluten till Internet, kallad källa, som kommer att fungera som en gateway.

 • En DB-25-nollmodemkabel. Se PLIP-Install-HOWTO för mer information för den här kabeln och instruktioner hur man tillverkar en egen.

D.4.2. Ställ in källor

Följande skript är ett enkelt exempel på hur man konfigurerar källdatorn som en gateway till Internet med ppp0.

#!/bin/sh

# Vi tar bort körande moduler från kärnan för att undvika konflikter och
# för att konfigurera om dem manuellt.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Konfigurera plip-gränssnittet (plip0 för mig, se dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Konfigurera gateway
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Installera måldatorn

Starta upp på installationsmediat. Installationen behöver köras i expertläget; skriv expert vid uppstartsprompten. Om du behöver ställa in paramentrar för kärnmoduler behöver du även göra detta vid uppstartsprompten. För att till exempel starta upp installationsprogrammet och ställa in värden för flaggorna io och irq för modulen parport_pc, skriv följande vid uppstartsprompten:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

Nedan finns svaren som bör anges under de olika stegen av installationen.

 1. Läs in installationskomponenter från installationsmedia

  Välj plip-modules från listan; det här kommer att göra drivrutinerna för PLIP tillgängliga för installationssystemet.

 2. Identifiera nätverksmaskinvara

  • Om målet har ett nätverkskort, kommer en lista över drivrutinsmoduler för identifierade kort att visas. Om du vill tvinga debian-installer att använda plip istället, måste du avmarkera alla listade drivrutinsmoduler. Så klart, om målet inte har ett nätverkskort kommer installationsprogrammet inte att visa den här listan.

  • På grund av att inget nätverkskort hittades/valdes tidigare, kommer installationsprogrammet att fråga dig om att välja en nätverksdrivrutinsmodul från en lista. Välj modulen plip.

 3. Konfigurera nätverket

  • Auto-konfigurera nätverk med DHCP: Nej

  • IP-adress: 192.168.0.1

  • Punkt-till-punkt-adress: 192.168.0.2

  • Namnserveradresser: du kan ange samma adresser som används på källan (se /etc/resolv.conf)