E.4. Nota sobre les marques comercials

Totes les marques comercials pertanyen a llurs propietaris comercials respectius.