Kapitel 2. Systemkrav

Innehållsförteckning

2.1. Maskinvara som stöds
2.1.1. Arkitekturer som stöds
2.1.2. Processor, moderkort och grafikstöd
2.1.3. Bärbara datorer
2.1.4. Flera processorer
2.1.5. Stöd för grafikhårdvara
2.1.6. Maskinvara för anslutning till nätverk
2.1.7. Punktskriftsskärmar
2.1.8. Talsyntes (maskinvara)
2.1.9. Kringutrustning och annan maskinvara
2.2. Enheter som kräver fast programvara
2.3. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux
2.3.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara
2.4. Installationsmedia
2.4.1. Cd-rom/Dvd-rom/Bd-rom
2.4.2. USB-minne
2.4.3. Nätverk
2.4.4. Hårddisk
2.4.5. Un*x eller GNU-system
2.4.6. Lagringssystem som stöds
2.5. Krav för minne och diskplats

Det här avsnittet innehåller information om vilken maskinvara du behöver för att börja med Debian. Du kommer också att hitta länkar till ytterligare information om vilken maskinvara som stöds av GNU och Linux.