Kapitel 3. Før installation af Debian GNU/Linux

Indholdsfortegnelse

3.1. Overblik over installationsprocessen
3.2. Lav en sikkerhedskopi af dine eksisterende data!
3.3. Information du har brug for
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Find kilder med udstyrsinformation
3.3.3. Udstyrskompatibilitet
3.3.4. Netværksindstillinger
3.4. Opfyldelse af udstyrets minimumskrav
3.5. Forhåndspartitionering for systemer med flere opstartsmuligheder
3.6. Præinstallation af udstyr og operativsystem
3.6.1. Opstart af BIOS/UEFI Set-Up Menu
3.6.2. Valg af opstartsenhed
3.6.3. Systemer med UEFI-firmware
3.6.4. Secure boot (sikker opstart)
3.6.5. Deaktivering af Windows-funktionen fast boot/fast startup
3.6.6. Udstyrsproblemer at holde øje med

Dette kapitel forklarer lidt om forberedelsen af installationen for Debian før du har startet installationsprogrammet op. Dette inkluderer en sikkerhedskopiering af dine data, indsamling af lidt information om dit udstyr og lokalisering af nødvendig information.