Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC
5.1.1. Uppstart från USB-minne
5.1.2. Starta upp från optiskt media (CD/DVD)
5.1.3. Uppstart från Linux med GRUB
5.1.4. Uppstart via TFTP
5.1.5. Uppstartsskärmen
5.1.6. Det grafiska installationsprogrammet
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installationsprogrammets frontend
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Talsynteser (mjukvara)
5.2.5. Talsyntes (maskinvara)
5.2.6. Brädenheter
5.2.7. Tema med hög kontrast
5.2.8. Zooma
5.2.9. Expertinstallation, räddningsläge, automatisk installation
5.2.10. Tillgänglighet för det installerade systemet
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Startkonsol
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitligheten för optiska medier
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Talsynteser (mjukvara)
5.4.4. Vanliga 32-bit PC Installationsproblem
5.4.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.6. Rapportering av installationsproblem
5.4.7. Skicka installationsrapporter