5.2. Tilgængelighed

Nogle brugere kan have brug for specifik understøtelse, f.eks. på grund af en synshæmmelse. USB-brailleskærme registreres automatisk (ikke serielle skærme forbundet via en seriel-til-USB-konvertering), men de fleste andre funktioner for tilgængelighed skal aktiveres manuelt. På maskiner som understøtter det, så afgiver opstartsmenuen en biplyd når den er klar til at modtage tastaturtryk. Nogle opstartsparametre kan tilføjes for at aktivere tilgængelighedsfunktioner (se også Afsnit 5.1.5, “Opstartsskærmen”). Bemærk at på de fleste arkitekturer fortolker opstartsindlæseren dit tastatur som et QERTY-tastatur.

5.2.1. Installationsprogrammets brugerflade

Debian-installationsprogrammet understøtter flere brugerflader til spørgsmål, med varierende tilgængelighed: text bruger ren tekst mens newt bruger tekstbaserede dialogbokse. Valget kan foretages på opstartsprompten, se dokumentationen for DEBIAN_FRONTEND i Afsnit 5.3.2, “Parametre for Debian-installationsprogrammet”.

Med brugerfladen newt (brugt hovedsagelig med blindskrift), så vælger man alene svarene med piletasterne og trykker på Enter for at validere valget. Et tryk på Tab eller Shift - Tab gør at man kan skifte mellem dialogelementer, og tilgå Gå tilbage-knappen, som får en til de forrige spørgsmål. Nogle dialoger indeholder afkrydsningsbokse, der kan aktiveres/deaktiveres med Space.

Med brugerfladen text (brugt hovedsagelig med tale), så vælger man hovedsagelig svar ved at taste deres nummer efterfulgt af Enter, eller ved at vælge et svar med piletasterne og trykke på Enter for at validere valget. Man kan også vælge ikke at taste noget og bare trykke på Enter for at acceptere standardværdien. Tastning af < og et tryk på Enter går tilbage til forrige spørgsmål. Når der skal vælges nogle valg (f.eks. under opgavemarkering), så kan man taste ! for at udtrykke en tom markering.

5.2.2. USB-brailleskærme

USB-brailleskærme bør registreres automatisk. En tekstversion af installationsprogrammet vil så blive valgt automatisk og understøttelse for brailleskærmen vil automatisk blive installeret på målsystemet. Du kan så bare trykke på Enter ved opstartsmenuen. Når brltty er startet, så kan du vælge en brailletabel ved at indtaste præferencemenuen. Dokumentation for genvejstaster til brailleenheder er tilgængelige på brltty hjemmesiden.

5.2.3. Serielle brailleskærme

Serielle brailleskærme kan ikke automatisk registreres på en sikker måde (da det kan ødelægge nogle af dem). Du skal derfor tilføje opstartsparameteren brltty=driver,port,table for at fortælle brltty hvilken driver og port den skal bruge. driver skal erstattes af driverkoden i to bogstaver for din terminal (se BRLTTY-manualen). port skal erstattes af navnet for den serielle port skærmen er forbundet til, ttyS0 er standarden, ttyUSB0 kan typisk bruges når der bruges et seriel-til-USB-konverteringsprogram. En tredje paramter kan angives, for at vælge navnet for brailletabellen (se BRLTTY-manualen); den engelske tabel er standarden. Bemærk at tabellen kan ændres senere ved at indtaste præferencemenuen. En fjerde parameter kan angives for at sende parametre til brailledriveren, såsom protocol=foo hvilket er krævet for nogle sjældne modeller. Dokumentation vedrørende genvejstaster for brailleenheder er tilgængelig på brltty-hjemmesiden.

5.2.4. Understøttelse af talesyntese via programmer

Understøttelse for talesyntese via et program er tilgængelig på alle installationsaftryk, som har det grafiske installationsprogram, dvs. alle netinst-, cd- og dvd-aftryk, og netboot gtk-varianten. Den kan aktiveres ved at vælge den i opstartsmenuen ved at taste s Enter. Den tekstmæssige version af installationsprogrammet vil så blive valgt automatisk og understøttelse for talesyntese via et program vil blive installeret automatisk på målsystemet.

Hvis flere lydkort registreres, så vil du blive bedt om at trykke på Enter når du hører tale fra det ønskede lydkort.

Det første spørgsmål (sprog) stilles på engelsk, resten af installationen udtales med det valgte sprog (hvis tilgængelig i espeak).

Talehastigheden er som standard ret så langsom. For at gøre den hurtigere trykkes på CapsLock+6. For at gøre den langsommere CapsLock+5. Standardlydstyrken bør være mellem. For at gøre den højere CapsLock+2. For at gøre den lavere CapsLock+1. for at få flere detaljer om genvejstaster så se Opsætningsvejledningen. For bare at acceptere standardsvaret for et spørgsmål så tryk på Retur. For at angive et tomt svar for et spørgsmål tastes !. For at gå tilbage til det forrige spørgsmål tast <.

5.2.5. Udstyr med talesyntese

Understøttelse for talesyntese via udstyrsenheder er tilgængelig på alle installationsaftryk, som har det grafiske installationsprogram, d.v.s. alle netinst, cd- og dvd-aftryk, og netboot gtk-varianten. Du skal derfor vælge et punkt med Graphical install i opstartsmenuen.

Enheder for udstyrstalesyntese kan ikke automatisk registreres. Du skal derfor tilføje opstartsparameteren speakup.synth=driver for at fortælle speakup hvilken driver den skal bruge. driver skal erstattes af driverkoden for din enhed (se driverkodelisten). Den tekstmæssige udgave af installationsprogramemt vil så automatisk blive valgt, og understøttelse for talesynteseenheden vil automatisk blive installeret på målsystemet.

5.2.6. Bundkortenheder

Nogle tilgængelighedsenheder er fysiske bundkort som er indsat i selve maskinen og som læser tekst direkte fra videohukommelsen. For at få dem til at virke skal understøttelse af framebuffer være deaktiveret ved at bruge opstartsparameteren vga=normal fb=false. Dette vil dog reducere antallet af tilgængelige sprog.

Hvis det ønskes kan en tekstversion af opstartsindlæseren aktiveres før tilføjelse af opstartsparameteren ved at indtaste h Enter.

5.2.7. Tema med høj kontrast

For brugere med nedsat syn, kan installationsprogrammet bruge et farvetema med høj kontrast, hvilket gør det nemmere at læse. For at aktivere, kan du bruge Accessible high contrast-elementet fra opstartsskærmen med genvejen d, eller tilføje theme=dark til opstartsparameteren.

5.2.8. Zoom

For brugere med begrænset syn, har det grafiske installationsprogram en meget basal zoomunderstøttelse: Genvejstasterne Control++ og Control+- øger og sænker skriftstørrelsen.

5.2.9. Ekspertinstallation, redningstilstand, automatiseret installation

Installationsvalgene for Ekspert, Redning og Automatisk er også tilgængelige med talesyntese. For at tilgå dem, skal man først gå til undermenuen Advanced options fra opstartsmenuen ved at taste a. Og så bruge et BIOS-system (opstartsmenuen vil kun have bippet en gang), dette skal efterfølges af Enter ; for UEFI-systemer (opstartsmenuen vil have bippet to gange) som ikke skal gøres. Derefter, for at aktivere talesyntese, kan s valgfrit trykkes ned (efterfulgt af Enter på BIOS-systemer men ikke på UEFI-systemer). Derfra kan forskellige genveje bruges: x for ekspertinstallation, r for redningstilstand, eller a for automatiseret installation. Når der bruges et BIOS-system, skal hvert af dem efterfølges af Enter.

Det automatiserede installationsvalg kan installere Debian fuldstændig automatisk ved at bruge forhåndsindstillinger, hvis kilde kan indtastes efter tilgængelighedsfunktioner er startet. Forhåndsindstilling er dokumenteret i Appendiks B, Automatisering af installationen med preseeding (forhåndskonfiguration).

5.2.10. Tilgængelighed for det installerede system

Dokumentation vedrørende tilgængelighed for det installerede system er tilgængelig på Debians wikiside om tilgængelighed.