Capítol 6. Utilització de l'instal·lador de Debian

Sumari

6.1. Com funciona l'instal·lador
6.1.1. Utilitzar l'instal·lador gràfic
6.2. Introducció als elements
6.3. Utilització dels elements individualment
6.3.1. Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari
6.3.2. Configuració d'usuaris i contrasenyes
6.3.3. Configuració del rellotge i la zona horària
6.3.4. Realització de particions i selecció de punts de muntatge
6.3.5. Instal·lació del sistema base
6.3.6. Instal·lació de programari addicionals
6.3.7. Com fer el sistema arrencable
6.3.8. Finalització de la instal·lació
6.3.9. Resolució de problemes
6.3.10. Instal·lació a través de la consola de xarxa
6.4. Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador
6.4.1. Preparar un dispositiu
6.4.2. Microprogramari i el sistema ja instal·lat
6.4.3. Completar el sistema ja instal·lat
6.5. Personalització
6.5.1. Instal·lació d'un “sistema init” alternatiu