Phụ lục A. Cài đặt Thế nào

Mục lục

A.1. Chuẩn bị
A.2. Khởi động trình cài đặt
A.2.1. Optical disc
A.2.2. Khởi động từ mạng
A.2.3. Khởi động từ đĩa cứng
A.3. Cài đặt
A.4. Gởi báo cáo cài đặt cho chúng tôi
A.5. Vậy cuối cùng…

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt Debian GNU/Linux bookworm dành cho 64-bit MIPS (little-endian) (kiến trúc mips64el) bằng debian-installer mới. Nó là sự giải thích nhanh của tiến trình cài đặt mà nên chứa tất cả thông tin cần thiết để cài đặt trong phần lớn trường hợp. Khi thông tin thêm có thể là hữu ích, chúng tôi sẽ liên kết đến sự giải thích chi tiết hơn trong phần tài liệu khác.