A.5. Och till slut…

Vi hoppas att din Debian-installation känns bra och att du tycker att Debian är användbar. Du kanske även vill läsa Kapitel 8, Nästa steg och hur man ska gå vidare.