E.2. Een bijdrage leveren aan dit document

Indien u in verband met dit document problemen ziet of suggesties heeft, kunt u ze wellicht best signaleren via een bugrapport over het pakket installation-guide. Raadpleeg het pakket reportbug of lees de online-documentatie van het Debian bugopvolgingssysteem. Het zou vriendelijk zijn mocht u eerst de openstaande bugs voor het pakket installation-guide willen nakijken om na te gaan of uw probleem reeds gesignaleerd werd. Mocht dit het geval zijn dan kunt u bijkomende nuttige informatie of een bevestiging van het probleem sturen naar , waarbij XXXX het nummer is van de reeds gerapporteerde bug.

Nog beter is om een kopie van de DocBook-broncode voor dit document op te halen en er patches met aanpassingen voor te produceren. De DocBook-broncode is te vinden op de projectpagina installation-guide op salsa. Indien u niet vertrouwd bent met DocBook, moet u zich geen zorgen maken: in de map van de handleidingen vindt u een eenvoudig spiekbriefje dat u op weg kan helpen. DocBook is te vergelijken met html, maar is georiënteerd op de betekenis van de tekst eerder dan op de presentatie ervan. Patches die ingediend worden op de mailinglijst debian-boot (zie hieronder) zijn welkom. Zie README in de basismap van de broncode voor instructies voor het ophalen van de broncode via git.

Gelieve de auteurs van dit document niet rechtstreeks te willen contacteren. Er bestaat ook een mailinglijst voor de coördinatie van de ontwikkeling van debian-installer, en daaronder valt ook deze handleiding. Het betreft de mailinglijst . De voertaal is Engels. Hoe u zich op de lijst kunt inschrijven wordt uitgelegd op de webpagina Abonnementen op mailinglijsten. U kunt ook online de Mailinglijstarchieven van Debian doorbladeren.