2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment més enllà dels necessaris pel nucli Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma per la qual s'haja portat el nucli Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels ports https://www.debian.org/ports/mips/ per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura 64-bit MIPS (little-endian) s'ha comprovat amb Debian GNU/Linux.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per 64-bit MIPS (little-endian), aquesta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian GNU/Linux 12 suporta 9 arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com «sabors».

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
AMD64 & Intel 64 amd64    
Basada en Intel x86 i386 màquines x86 predeterminades predeterminat
Només dominis Xen PV xen
ARM armel Marvell Kirkwood i Orion marvell
ARM amb maquinari FPU armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64    
64bit MIPS (little endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 o més actuals  
IBM S/390 64 bits s390x IPL de VM-reader i DASD genèric

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura 64-bit MIPS (little-endian) fent servir el nucli Linux. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

Aquesta és la primera distribució oficial de Debian GNU/Linux per l'arquitectura 64-bit MIPS (little-endian). Ha estat suficientment provada per ser alliberada. Tanmateix, com que no ha estat exposada (i per tant provada pels usuaris) a alguna de les arquitectures, podeu trobar algunes errades. Utilitzeu el nostre Sistema de seguiment d'errors per informar de qualsevol problema; assegureu-vos d'anomenar el fet que l'error és a la plataforma 64-bit MIPS (little-endian) fent servir el nucli Linux. També pot utilitzar-se si és necessari la llista de correu debian-mips mailing list.

2.1.2. Processadors múltiples

El suport de processadors múltiples — també anomenat «multiprocés simètric» o SMP — està disponible per aquesta arquitectura i està suportat per una imatge precompilada del nucli a Debian. Depenent del vostra mitjà d'instal·lació, s'instal·larà o no per defecte el nucli amb capacitats SMP. Això no hauria d'impedir-ne la instal·lació, ja que el nucli no SMP estàndard hauria d'arrencar a sistemes SMP; el nucli fara ús només de la primera CPU.

Per aprofitar els avantatges de tenir múltiples processadors, heu de comprovar si teniu instal·lat un nucli amb suport SMP, i si no, escollir un paquet amb un nucli apropiat.

Podeu també construir el vostre nucli personalitzat amb SMP. Podeu trobar discussions de com fer-ho a Secció 8.5, «Compilar un nou nucli». En aquest moment (versió del nucli 3.16) la manera d'habilitar l'SMP és seleccionar «Multi-Processing support» a la secció «Kernel type» de la configuració del nucli.

2.1.3. Targetes gràfiques suportades

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema X11 de X.Org, i també al nucli. La gestió bàsica dels gràfics està garantida amb el nucli, si l'entorn d'escriptori fa servir X11. Que es pugui fer servir les característiques de targetes gràfiques avançades com l'acceleració de maquinari 3D o vídeo accelerat per maquinari, depèn del maquinari emprat en el sistema i, en alguns casos, de la instal·lació addicional «blobs» (arxius en format binari) de «microprogramari» («firmware») (mireu Secció 2.2, «Dispositius que requereixen microprogramari»).

Podeu trobar detalls del maquinari gràfic i dispositius senyaladors suportats a https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 12 ve amb la versió 7.7 de les X.Org.

2.1.4. Maquinari per a la connexió de xarxes

Pràcticament qualsevol targeta de xarxa (NIC) suportada pel nucli Linux és també suportada pel sistema d'instal·lació; els controladors modulars s'haurien de carregar automàticament.

2.1.5. Perifèrics i altre maquinari

El Linux permet utilitzar una gran varietat de dispositius de maquinari com ara ratolins, impressores, escànners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard i dispositius USB. De tota manera, la major part d'aquests dispositius no són necessaris durant la instal·lació del sistema.