2.5. Requeriments de memòria i espai de disc

Com a mínim hauríeu de tenir 345MB de memòria i 1160MB d'espai disponible al disc dur per dur a terme una instal·lació normal. Fixeu-vos que aquestes xifres tiren més aviat a la baixa. Per a estimacions més realistes, vegeu Secció 3.4, «Satisfer els requisits mínims de maquinari».

L'instal·lador normalment activa automàticament trucs d'estalvi de memòria per poder funcionar en un sistema de memòria tan baix, però en arquitectures que són menys provades pot ser que no se'n surtin. No obstant això, es poden activar manualment afegint els paràmetres d'arrencada lowmem=1 o fins i tot lowmem=2 (vegeu també Secció 6.3.1.1, «Comprovació de la memòria disponible / mode poca memòria» u Secció 5.3.2, «Paràmetres de l'instal·lador Debian»).

La instal·lació en sistemes amb poca memòria o espai en disc disponible podria ser possible però tan sols és recomanable per a usuaris amb experiència.