5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική 64-bit MIPS (little-endian)