5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació

5.4.1. Fiabilitat dels medis òptics

De vegades, especialment amb unitats velles, l'instal·lador podria no arrencar des d'un disc òptic. L'instal·lador podria — inclús després d'arrencar correctament des d'aquest disc — fallar en el reconeixement del disc o donar errors mentre l'està llegint durant la instal·lació.

Aquests problemes són deguts a diferents causes. Tan sols podem llistar alguns dels problemes coneguts i donar suggeriments de com podeu tractar-los. La resta és cosa vostra.

Hi ha dues coses molt senzilles que podeu provar.

 • Si el disc no arrenca, comproveu que s'ha inserit correctament i que no està brut.

 • Si l'instal·lador no reconeix el disc, proveu d'executar l'opció Detecta i munta el mitjà d'instal·lació altra vegada. Alguns problemes de DMA associats a algunes unitats de CD-ROM velles es resolen d'aquesta manera.

Si no funciona, aleshores proveu els suggeriments que teniu a la subsecció de baix. Quasi tots, però no tots, els suggeriments discutits són vàlids per CD-ROM i DVD.

Si no podeu aconseguir que la instal·lació funcione des del disc òptic, proveu un dels altres mètodes d'instal·lació que hi ha.

5.4.1.1. Problemes usuals

 • Algunes unitats de CD-ROM velles no suporten la lectura de discs que es van gravar a altes velocitats utilitzant una gravadora de CD moderna.

 • Algunes unitats de CD-ROM velles no funcionen correctament si està activat l'«accés directe a memòria» (DMA).

5.4.1.2. Com investigar i potser resoldre alguns problemes

Si el disc òptic falla a l'arrencar, proveu els següents suggeriments.

 • Comproveu que la vostra BIOS/UEFI suporta l'arrencada des de disc òptic (només és un problema en sistemes molt antics) i que arrencar des d'aquest mitjà està activat a la BIOS/UEFI.

 • Si heu descarregat una imatge iso, comproveu que l'md5sum d'aquesta imatge coincideix amb el que estigui al fitxer MD5SUMS de la imatge, que hauria d'estar al mateix lloc d'on vàreu descarregar la imatge.

  $ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso
  

  A continuació, comproveu que l'md5sum del disc que heu gravat també coincideix. L'ordre següent hauria de funcionar. Utilitza la mida de la imatge per llegir el nombre correcte de bytes del disc.

  $ dd if=/dev/cdrom | \
  > head -c `stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso` | \
  > md5sum
  a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -
  262668+0 records in
  262668+0 records out
  134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s
  

Si després d'arrencar l'instal·lador correctament, el disc no és detectat, tornar a provar podria resoldre el problema. Si teniu més d'una unitat òptica, proveu de canviar el disc a una altra unitat. Si no funciona o si el disc es reconeix però dona errors quan està llegint-lo, proveu els suggeriments que teniu a continuació. Es necessita algun coneixement bàsic de Linux per fer-ho. Per executar qualsevol de les ordres, primer hauríeu de canviar a la segona consola virtual (VT2) i activar l'intèrpret d'ordres.

 • Canvieu al VT4 o mireu els continguts del fitxer /var/log/syslog (utilitzeu el nano com a editor) per comprovar qualsevol missatge d'error específic. Després, comproveu la sortida del l'ordre dmesg.

 • Mireu en la sortida de dmesg si s'ha reconegut la vostra unitat òptica. Hauríeu de veure alguna cosa semblant (les línies no han de estar obligatòriament de forma consecutiva):

  ata1.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33
  ata1.00: configured for UDMA/33
  scsi 0:0:0:0: CD-ROM      MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: 0 ANSI: 5
  sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
  cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
  

  Si no veieu res de semblant, les opcions són que no es reconega o no estiga suportada la controladora a la que està connectat la vostra unitat. Si sabeu quin controlador fa falta per a la controladora, podríeu provar de carregar-lo manualment amb l'ordre modprobe.

 • Comproveu que hi ha un node de dispositiu per a la vostra unitat òptica a /dev/. En els exemples de baix, açò seria el /dev/sr0. Hauria d'estar també el /dev/cdrom.

 • Utilitzeu l'ordre mount per comprovar si el disc òptic ja està muntat; si no ho està, proveu de muntar-lo manualment:

  $ mount /dev/hdc /cdrom
  

  Mireu si s'ha produït algun missatge d'error després d'executar l'ordre.

 • Comproveu si el DMA està activat:

  $ cd /proc/ide/hdc
  $ grep using_dma settings
  using_dma   1    0    1    rw
  

  Un «1» a la primera columna després de using_dma vol dir que està activat. Si ho està, proveu de desactivar-lo:

  $ echo -n "using_dma:0" >settings
  

  Comproveu que esteu en el directori del dispositiu que es correspon a la vostra unitat òptica.

 • Si hi ha algun problema a la instal·lació, proveu de comprovar la integritat dels mitjans d'instal·lació fent ús de l'opció que hi ha quasi al final del menú principal de l'instal·lador. Aquesta opció es pot utilitzar com una comprovació general de si disc es pot llegir amb confiança.

5.4.2. Configuració de l'arrencada

Si teniu problemes i el nucli es penja durant l'arrencada, no reconeix els perifèrics o les unitats no es reconeixen com cal, primer de tot comprovau els paràmetres d'arrencada, tal com s'indica a Secció 5.3, «Paràmetres d'arrencada».

En molts casos, el funcionament incorrecte por ésser causat per què el dispositiu no disposa de microprogramari («firmware») (llegiu Secció 2.2, «Dispositius que requereixen microprogramari» i Secció 6.4, «Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador»).

5.4.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada

Durant la seqüència d'arrencada, podeu veure nombrosos missatges del tipus can't find quelcom, o quelcom not present, can't initialize quelcom, o fins i tot this driver release depends on quelcom. No us heu de preocupar per la majoria d'aquests missatges. Els veieu perquè el nucli del sistema d'instal·lació s'ha fet perquè funcione a ordinadors amb molts dispositius perifèrics diferents. Òbviament, cap ordinador té tots els dispositius possibles, per tant el sistema operatiu potser es queixarà en cercar perifèrics que no hi ha. Potser veureu també que el sistema fa una pausa momentània. Això ocorre quan s'espera la resposta d'un dispositiu i aquest no hi és. Si trobeu que hi triga massa, podeu fer-vos després un nucli a mida (vegeu Secció 8.5, «Compilar un nou nucli»).

5.4.4. Informar d'errors d'instal·lació

Si aconseguiu completar la fase inicial d'arrencada però no podeu completar la instal·lació, l'opció Desa els registres de depuració podria ser d'utilitat. Us permet desar els registres d'error del sistema i informació sobre la configuració de l'instal·lador en un mitjà d'emmagatzemament, o bé descarregar-los utilitzant un navegador web. Aquesta informació pot proporcionar-vos pistes sobre què ha anat malament i com arreglar-ho. Si aneu a enviar un informe d'error, podeu afegir-hi aquesta informació.

Podeu trobar altres missatges d'instal·lació pertinents a /var/log/ durant la instal·lació, i a /var/log/installer/ després que l'ordinador s'haja arrencat en el sistema ja instal·lat.

5.4.5. Emissió d'informes d'error

Si encara teniu problemes, podeu enviar un informe d'instal·lació (en anglès, si us plau, sempre que sigui possible). Us animem a enviar també informes en cas que la instal·lació haja reeixit, per poder disposar de la major quantitat d'informació possible sobre el major nombre de configuracions de maquinari.

Fixeu-vos que el vostre informe d'instal·lació es publicarà al Sistema de seguiment d'errors de Debian (BTS) i s'enviarà a una llista de correu pública. Assegureu-vos d'utilitzar una adreça de correu que no us importe fer pública.

Si teniu un sistema Debian en funcionament, la manera més fàcil d'emetre un informe d'instal·lació és instal·lar els paquets installation-report i reportbug (apt-get install installation-report reportbug) i configurar reportbug tal com s'explica a Secció 8.4.2, «Enviar correus fora del sistema», executant l'ordre reportbug installation-reports.

De forma alternativa, podeu utilitzar aquesta plantilla per als informes d'instal·lació i enviar-lo com un informe d'error al pseudopaquet installation-reports, enviant-lo a (en anglès):

Package: installation-reports

Boot method: <How did you boot the installer? CD/DVD? USB stick? Network?>
Image version: <Full URL to image you downloaded is best>
Date: <Date and time of the install>

Machine: <Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <df -Tl will do; the raw partition table is preferred>

Output of lspci -knn (or lspci -nn):

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot:      [ ]
Detect network card:  [ ]
Configure network:   [ ]
Detect media:      [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Install base system:  [ ]
Clock/timezone setup:  [ ]
User/password setup:  [ ]
Install tasks:     [ ]
Install boot loader:  [ ]
Overall install:    [ ]

Comments/Problems:

< Aquí descriviu (en anglés) la instal·lació, amb totes les vostres impressions, comentaris
   i idees que heu tengut durant el procés d'instal·lació.>

Si us plau, assegureu-vos que els registres d'instal·lació que considereu
útils s'adjuntin amb aquest informe. (Els podeu trobar al sistema de
l'instal·lador a /var/log/ i més tard al sistema instal·lat a
/var/log/installer.)
Si us plau, comprimiu els fitxers grans usant gzip.

En l'informe d'error, descriviu quin és el problema, incloent els darrers missatges visibles del nucli en el cas que el nucli s'hagi penjat. Descriviu cada una de les passes que heu fet fins arribar a la situació problemàtica.