Hoofdstuk 7. De computer opstarten met uw nieuwe Debian systeem

Inhoudsopgave

7.1. Het moment van de waarheid
7.2. Geëncrypteerde volumes aankoppelen
7.2.1. Problemen oplossen
7.3. Inloggen