A.2. Zavedení instalačního programu

The debian-cd team provides builds of installation images using debian-installer on the Debian CD/DVD page. For more information on where to get installation images, see 4.1 – „Oficiální Debian GNU/Linux instalační obrazy“.

Some installation methods require other images than those for optical media. 4.2.1 – „Where to Find Installation Files“ explains how to find images on Debian mirrors.

Následující podkapitoly osvětlují, které obrazy byste měli použít pro který typ instalace.

A.2.1. Optical disc

The netinst CD image is a popular image which can be used to install bookworm with the debian-installer. This installation method is intended to boot from the image and install additional packages over a network; hence the name netinst. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal bookworm system. If you'd rather, you can get a full size CD/DVD image which will not need the network to install. You only need the first image of such set.

Download whichever type you prefer and burn it to an optical disc.

A.2.2. Zavedení ze sítě

Další z možností, jak zavést debian-installer je pomocí sítě. Konkrétní postup závisí na vaší architektuře a síťovém prostředí. Obecně budete potřebovat soubory z adresáře netboot/.

A.2.3. Zavedení z pevného disku

It's possible to boot the installer using no removable media, but just an existing hard disk, which can have a different OS on it. Download hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, and a Debian CD/DVD image to the top-level directory of the hard disk. Make sure that the image has a filename ending in .iso. Now it's just a matter of booting linux with the initrd.