Příloha E. Administrivia

Obsah

E.1. O tomto dokumentu
E.2. Jak přispět k tomuto návodu
E.3. Hlavní spoluautoři
E.4. Ochranné známky