5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit MIPS (little-endian)