A.2. Starta upp installationsprogrammet

Debian-cd-teamet ger ut färdiga installationsavbildningar med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på CD/DVD. För mer information om var man får tag på installationsavbildningar, se Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbildningar än för optiska medier. Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsfiler” beskriver hur man hittar avbildningar på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Optisk skiva

Netinst CD-avbildningen är en populär avbildning som kan användas för att installera bookworm med debian-installer. Denna installationsmetod är avsedd att starta från avbildningen och installera ytterligare paket över ett nätverk; därmed namnet netinst. Avbildningen har de programvarukomponenter som behövs för att köra installationsprogrammet och baspaketen för att ge ett minimalt bookworm system. Om du hellre vill kan du få en CD/DVD-avbild i full storlek som inte behöver nätverket för att installera. Du behöver bara den första avbildningen av en sådan uppsättning.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en optisk skiva.

A.2.2. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.

A.2.3. Uppstart från hårddisk

Det är möjligt att starta installationsprogrammet utan flyttbart media men bara med en befintlig hårddisk som kan innehålla ett annat operativsystem. Hämta hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz och en Debian CD/DVD-avbildning till toppnivåkatalogen av hårddisken. Se till att avbilden har ett filnamn som slutar på .iso. Nu är det bara att starta linux med initrd.