A.3. Instal·lació

Una vegada l'instal·lador ha començat, voreu la pantalla de benvinguda. Premeu Intro per arrencar, o llegiu les instruccions per seleccionar altres mètodes i paràmetres (vegeu la Secció 5.3, «Paràmetres d'arrencada»).

Al cap d'una mica se us demanarà que seleccioneu el vostre idioma. Feu ús de les fletxes per seleccionar un idioma i premeu Intro per continuar. A continuació se us preguntarà el vostre país, amb les eleccions possibles s'inclourà una llista de països on es parla el vostre idioma. Si no es troba a la llista curta, també disposeu d'una llista amb tots els països del mon.

És possible que necessiteu confirmar el vostre tipus de teclat. Escolliu el valor per defecte a no ser que en conegueu un millor.

Ara seieu mentre el debian-installer detecta el vostre maquinari, i carrega la resta de components des de la imatge d'instal·lació.

Després l'instal·lador intentarà detectar el vostre maquinari de xarxa i configurar la xarxa mitjançant DHCP. Si no esteu en xarxa o no disposeu de DHCP, aleshores podreu configurar manualment la xarxa.

Després de configurar la xarxa, es configuren els comptes d'usuari. Per omissió s'haurà d'indicar la contrasenya del compte «root» (administrador) i la informació necessària per generar un compte d'usuari normal. Si no especificau una contrasenya per al compte «root» aquest quedarà desactivat però més endavant s'instal·larà el paquet sudo per a permetre que es puguin dur a terme les tasques administratives en el nou sistema. Per omissió, es permetrà al primer usuari creat al sistema emprar l'ordre sudo per convertir-se en root.

El proper pas configura el rellotge i el fus horari. L'instal·lador intentarà connectar-se a un servidor d'hora d'Internet per assegurar que l'hora del rellotge és correcta. El fus horari dependrà del país seleccionat anteriorment i l'instal·lador només demanarà triar-ne un si el país té diverses zones.

Aquest és el moment de fer particions als vostres discs. Primer tindreu l'oportunitat de triar si fer particions automàticament al disc sencer, o a l'espai buit disponible (vegeu Secció 6.3.4.2, «Fer particions de forma guiada»). Es recomana aquesta darrera opció si sou nous usuaris o si teniu pressa. Si no voleu fer particions automàticament, trieu Manual des del menú.

A la pròxima pantalla voreu la vostra taula de particions, com seran formatades les particions i on es muntaran. Seleccioneu una partició per modificar-la o esborrar-la. Si heu partit automàticament, tan sols podreu escollir Finalitza la partició i escriu els canvis al disc al menú, per utilitzar les opcions que heu triat. Recordeu d'assignar al menys una partició d'intercanvi i muntar una partició a /. Per a informació més detallada sobre com utilitzar el partidor, referiu-vos a Secció 6.3.4, «Realització de particions i selecció de punts de muntatge»; a l'appendix Apèndix C, Fer particions per a Debian també hi trobareu informació general sobre el procés de partició.

Ara el debian-installer formata les vostres particions i comença a instal·lar el sistema base, la qual cosa tardarà una mica. Desprès s'instal·larà el nucli.

El sistema base que heu instal·lat ja es pot utilitzar, però encara és una instal·lació molt mínima. Per tenir un sistema més funcional, el següent pas us permetrà instal·lar paquets addicionals tot i seleccionant tasques. Abans de poder instal·lar paquets, s'ha de configurar l'apt, ja que és allà on es defineix d'on s'obtindran els paquets. La tasca «Sistema estàndard» serà seleccionada per defecte i normalment s'hauria d'instal·lar. Seleccioneu també la tasca «Entorn d'escriptori» si voleu un escriptori gràfic després de completar el procés d'instal·lació. Vegeu Secció 6.3.6.2, «Selecció i instal·lació de programari» per a informació addicional.

L'últim pas és la instal·lació del gestor d'arrencada. Si l'instal·lador detecta altres sistemes operatius al vostre ordinador, els afegirà al menú d'arrencada i ho farà saber.

El debian-installer ús notificarà que la instal·lació s'ha finalitzat. Traieu el cdrom o qualsevol mitjà d'arrencada que hajau utilitzat i premeu Intro per arrencar de nou la màquina. Ara hauria d'iniciar-se el sistema acabat d'instal·lar, i us hauria de permetre l'entrada. Això s'explica en detall a Capítol 7, Arrancada del nou sistema Debian.

Si necessiteu més informació del procés d'instal·lació, vegeu el Capítol 6, Utilització de l'instal·lador de Debian.