C.2. Katalogträdet

Debian GNU/Linux följer Filesystem Hierarchy Standard för namngivning av kataloger och filer. Den här standarden låter användarna och programvaror att förutse platsen för filer och kataloger. Rotnivåkatalogen representeras helt enkelt av ett snedstreck, /. På rotnivån, alla inkluderar Debian-system dessa kataloger:

Katalog Innehåll
bin Systemkritiska kommandobinärer
boot Statiska filer för starthanteraren
dev Enhetsfiler
etc Värdspecifik systemkonfiguration
home Användarnas hemkataloger
lib Viktiga delade bibliotek och kärnmoduler
media Innehåller monteringspunkter för flyttbart media
mnt Monteringspunkt för montering av temporärt filsystem
proc Virtuell katalog för systeminformation
root Hemkatalog för root-användaren
run Variabel data för körningstid
sbin Nödvändiga systembinärer
sys Virtuell katalog för systeminformation
tmp Temporära filer
usr Sekundär hierarki
var Variabeldata
srv Data för tjänster som tillhandahålls av systemet
opt Tilläggsprogrampaket

Följande är en lista på viktiga beaktanden angående kataloger och partitioner. Observera att diskanvändning varierar stort beroende på systemkonfiguration och specifika användningsmönster. Rekommendationerna här är allmänna riktlinjer och ge en startpunkt för partitionering.