3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació

Aquesta secció explica el procés de configuració prèvia a la instal·lació del maquinari, si s'escau, que cal fer abans d'instal·lar Debian. Normalment es tracta de fer comprovacions dels ajusts de la BIOS/UEFI o del microprogramari del sistema, i de vegades de canviar-los. La «BIOS/UEFI» o «microprogramari» és el programari bàsic emprat pel maquinari; és absolutament necessari durant el procés d'arrencada (després d'arrencar l'ordinador).

3.6.1. Actualització del microprogramari («firmware») d'un servidor físic («bare metal») ppc64e

Aquest és un resum de IBM PowerKVM on IBM POWER8.

«Open Power Abstraction Layer» (OPAL) és el microprogramari del sistema dels servidors basats en el processador POWER.

Es pot donar el cas que l'usuari hagi d'actualitzar el microprogramari «Power Systems» a un nibell més recent per poder fer servir noves característiques o suport a dispositius addicionals.

Assegurau-vos que es compleixin els següents requisits:

 • hi ha un SO executant-se en el sistema;

 • el fitxer .img del nivell OPAL que l'usuari vol actualitzar;

 • la màquina no està sota el control HMC.

«Power Systems» té dues modalitats per carregar el microprogramari, anomenades permanent i temporal. D'aquesta manera és possible provar les actualitzacions del microprogramari en la modalitat temporal abans de fer permanents els canvis en la modalitat permanent, confirmant les actualitzacions.

Feu les següents passes per a realitzar l'actualització:

 1. Desau el nivell del microprogramari actual abans de fer l'actualització. Amb ASM, en el menú del sistema, seleccionau Service Aids -> Service Processor Command Line, i executau l'ordre següent:

  cupdcmd -f
  

 2. Descarregau l'arxiu .img per el nivell del microprogramari que heu d'actualitzar en algun lloc del sistema d'arxius local. Consultau IBM Fix Central per a descarregar el fitxer imatge.

  Verificau la imatge descarregada executant l'ordre següent i desant la sortida.

  $update_flash -v -f <nom_del_fitxer.img>
  

 3. Actualitzau el microprogramari executant l'ordre següent.

  $update_flash -f <nom_del_fitxer.img>
  

  [Nota] Nota

  • L'ordre reinicia el sistema i, en conseqüència, es perdran les sessions obertes.

  • No reinicieu ni apague el sistema fins que no estigui en marxa de nou.

 4. Comprovau el nivell del microprogramari actualitzat en el mode temporal com en l'etapa 1.

 5. En el cas que s'hagi de tornar endarrere l'actualització, l'usuari ho pot fer executant la següent ordre:

    $update_flash -r
  

  La reversió només rebutjaria la part temporal. Per tant, el nou nivell només s'ha de confirmar a la part permanent després de provar exhaustivament el nou programari.

  El nou nivell actualitzat es pot confirmar al mode permanent executant l'ordre següent.

  $update_flash -c
  

3.6.2. Actualitzar el programari visitant KVM (SLOF)

«Slimline Open Firmware» (SLOF) és una implementació de l'estàndard IEEE 1275. Es pot fer servir com a microprogramari de partició per a les màquines pSeries executant-se en QEMU o KVM.

El paquet «qemu-slof» és, de fet, un paquet depenent del paquet «qemu-system-ppc» (que també proporciona el paquet virtual «qemu-system-ppc64»), i que es pot instal·lar o actualitzar amb l'eina apt en les distribucions basades en Debian. De la mateixa manera que:

# apt install qemu-slof

SLOF també pot instal·lar-se en els sistemes de distribució basats en «rpm», des del repositori adequat o del paquet «rpm». Addicionalment, el codi font original està disponible a http://github.com/leilihh/SLOF.

Per tant, es pot fer servir un fitxer SLOF distint en comptes del predeterminat, quan s'executa qemu-system, afegint els arguments -bios <slof_file> en executar «qemu».

3.6.3. Actualitzar el monitor de màquina virtual (hipervisor) PowerKVM

3.6.3.1. Instruccions per a la instal·lació en xarxa

Necessitareu un servidor DHCP/TFTP (BOOTP), a més d'un servidor web. Després de descarregar «ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso», montau-lo i descomprimiu-lo en algun directori baix l'arrel «www» del vostre servidor HTTP (anomenat «wwwroot»):

# cd <directori-on-esta-el-fitxer-iso-is>
# mkdir ./iso
# sudo mount -o loop ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso ./iso
# cp -a ./iso/* <cami-cap-wwwroot>

Generau el fitxer «petitboot.conf» en un directori baix el vostre «tftproot», del tipus «/tftproot/powerkvm», amb el següent contingut:

label PowerKVM Automated Install
kernel http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/ppc/ppc64/vmlinuz
initrd http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/ppc/ppc64/initrd.img
append root=live:http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/LiveOS/squashfs.img repo=http://YOUR-SERVER-IP/SOME-PATH-TO-wwwroot/packages rd.dm=0 rd.md=0 console=hvc0 console=tty0

Editau el vostre «dhcpd.conf», i escriviu aquest directiva al principi:

option conf-file code 209 = text;

Add the system directive:

host <your-system> {
  hardware ethernet <system macaddr>
  fixed-address <system ip>;
  option host-name "<system hostname>";
  option conf-file "<powerkvm/petitboot.conf>";
 }

Reinicieu el servidor DHCP.

Arrencar la vostra màquina PowerLinux.

Hi ha d'haver la següent opció seleccionada a «petitboot»:

"Power KVM Automated Install" 

El menú d'instal·lació apareixerà immediatament.

3.6.3.2. Instruccions per a DVD

Arranqueu el ISO «ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso» (gravat a un DVD o de forma virtual si feu servir QEMU) i espereu que arrenqui.

Hi ha d'haver la següent opció seleccionada a «petitboot»:

"POWERKVM_LIVECD" 

El menú d'instal·lació apareixerà immediatament.