Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit PowerPC (little-endian)
5.1.1. Starta en ppc64el maskin
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installationsprogrammets frontend
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Brädenheter
5.2.5. Tema med hög kontrast
5.2.6. Zooma
5.2.7. Expertinstallation, räddningsläge, automatisk installation
5.2.8. Tillgänglighet för det installerade systemet
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Startkonsol
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitligheten för optiska medier
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter