5.1. Het installatiesysteem starten op 64-bit PowerPC (little-endian)

5.1.1. Een ppc64el machine opstarten

Zo kunt u een ppc64el machine opstarten:

5.1.1.1. Petitboot

Petitboot is een platformonafhankelijke bootloader, gebaseerd op de Linux kexec. Petitboot ondersteunt het laden van de kernel, initrd en apparatenboombestanden vanaf elk bestandssysteem dat door Linux aangekoppeld kan worden. Het kan daarenboven bestanden laden over het netwerk met behulp van de protocollen FTP, SFTP, TFTP, NFS, HTTP en HTTPS. Petitboot kan elk besturingssysteem opstarten dat ondersteuning biedt voor het kexec opstartmechanisme.

Petitboot gaat op zoek naar configuratiebestanden voor de bootloader op aankoppelbare apparaten op het systeem en kan ook ingesteld worden om opstartinformatie te gebruiken die afkomstig is van een DHCP-server.