Kapitel 7. Starta upp ditt nya Debian-system

Innehållsförteckning

7.1. Sanningens minut
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. Felsökning
7.3. Logga in