C.4. Jak Linux pojmenovává pevné disky

Disky a oddíly na nich mají v Linuxu odlišné názvy než v jiných operačních systémech. Tyto názvy budete potřebovat při rozdělování disku a připojování oblastí. Základní zařízení:

Na oblasti na disku se můžete odkazovat pomocí čísel přidaných za název disku: dasda1 a dasda2 představují první a druhou oblast na prvním DASD zařízení v systému.