C.4. De benaming van apparaten in Linux

Onder Linux is de benaming van schijven en partities mogelijk anders dan bij andere besturingssystemen. Als u partities maakt en aankoppelt moet u de namen die door Linux gebruikt worden, kennen. Hierna volgt basisinformatie over het naamgevingsschema:

De partities op iedere schijf worden voorgesteld door een decimaal getal toe te voegen aan de naam van de schijf: dasda1 en dasda2 stellen de eerste en de tweede partitie voor op het eerste DASD-apparaat op uw systeem.