D.1. Zařízení v Linuxu

V Linuxu existuje v adresáři /dev spousta speciálních souborů nazývaných soubory zařízení. V unixovém světě se k hardwaru přistupuje právě přes tyto soubory, které se ovšem chovají jinak, než obyčejné soubory. Soubor zařízení je vlastně abstraktní rozhraní k systémovému ovladači, který komunikuje přímo s hardwarem. Nejběžnějšími typy souborů zařízení jsou bloková a znaková zařízení, méně rozšířené jsou pak pojmenované roury. V následujícím výpisu je uvedeno několik nejdůležitějších souborů.

sda první pevný disk
sdb druhý pevný disk
sda1 první oblast na prvním pevném disku
sdb7 sedmá oblast na druhém pevném disku

sr0 první CD-ROM
sr1 druhá CD-ROM

ttyS0 sériový port 0, pod MS-DOSem COM1
ttyS1 sériový port 1, pod MS-DOSem COM2
psaux rozhraní myši na portu PS/2
gpmdata pseudozařízení - jenom opakuje data získaná z GPM (ovladač myši)

cdrom symbolický odkaz na CD-ROM mechaniku
mouse symbolický odkaz na rozhraní myši

null cokoliv pošlete na toto zařízení, zmizí beze stopy
zero z tohoto zařízení můžete až do nekonečna číst nuly