3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació

Aquesta secció explica el procés de configuració prèvia a la instal·lació del maquinari, si s'escau, que cal fer abans d'instal·lar Debian. Normalment es tracta de fer comprovacions dels ajusts de la BIOS/UEFI o del microprogramari del sistema, i de vegades de canviar-los. La «BIOS/UEFI» o «microprogramari» és el programari bàsic emprat pel maquinari; és absolutament necessari durant el procés d'arrencada (després d'arrencar l'ordinador).

3.6.1. Configuració de la BIOS

A l'hora d'instal·lar Debian GNU/Linux a S/390 o a màquines zSeries s'ha d'arrencar primer amb un nucli dins el sistema. El mecanisme d'arrencada en aquesta plataforma és inherentment diferent a d'altres, especialment dels sistemes PC, i notareu una gran diferència mentre treballeu amb aquesta plataforma: la majoria (si no tot) del temps que hi esteu treballant serà remotament, amb l'ajut d'algun programari client de sessió com pot ser «telnet», o un navegador. Això deu ser degut a aquesta arquitectura tan especial on la consola 3215/3270 es basa en línies en comptes de basar-se en caràcters.

Linux s'executa, en aquesta plataforma, tant de forma nadiua en la màquina, en una LPAR (Partició Lògica) o en una màquina virtual proporcionada pel sistema VM. Els mitjans d'arrencada son distints segons el mode en temps d'execució. Per exemple, podeu usar el lector de targetes virtuals d'una màquina virtual, o arrencar des de la HMC (Consola d'administració de maquinari) d'una LPAR si la HMC i aquesta opció és disponible.

Abans de que comenceu la instal·lació, haureu de revisar alguns passos de disseny i preparació. IBM ha posat a disposició documentació del procés sencer, p. ex. com preparar el mitjà d'instal·lació i com arrencar des d'aquest mitjà. Duplicar aquí aquesta informació no és possible ni necessari. De totes maneres, descriurem aquí quin tipus específic de dades de Debian són necessàries i on les podreu trobar. Usant aquestes dues fonts d'informació, podreu preparar la vostra màquina i el mitjà d'instal·lació i procedir a l'arrencada des del mitjà. Quan veieu el missatge de benvinguda a la sessió client seguiu les passes específiques de Debian d'aquest document.

3.6.2. Instal·lacions nadiua i LPAR

Dirigiu-vos al capítol 5 del Linux per S/390 Llibre vermell i capítol 3.2 del Linux per eServer zSeries d'IBM i S/390: Distribucions Llibre vermell a com establir una LPAR per Linux.

3.6.3. Instal·lació com a VM

Dirigiu-vos al capítol 6 del Linux per S/390 Llibre vermell i capítol 3.1 del Linux per eServer zSeries d'IBM i S/390: Distribucions Llibre vermell a com establir una VM per executar Linux.

Necessiteu copiar tots els fitxers des del subdirectori generic al disc CMS. Assegureu-vos de transferir kernel.debian i initrd.debian en mode binari amb una longitud fitxa de registre de 80 caràcters (especificant BINARY i LOCSITE FIX 80 al vostre client FTP). El fitxer parmfile.debian pot estar tant en format ASCII o EBCDIC. Amb les imatges s'inclou un guió debian.exec de mostra, que introduirà els fitxers en l'ordre correcte.

3.6.4. Configuració d'un servidor d'instal·lació

Si no teniu connexió a Internet (ni directament ni a través d'un servidor intermediari web) necessiteu preparar un servidor d'instal·lació local accessible des del S/390. Aquest servidor contindrà tots els paquets que es vulguin instal·lar i els ha de fer accessibles usant NFS, HTTP o FTP.

El servidor d'instal·lació ha de tenir l'estructura de directoris exacta a la de qualsevol rèplica de Debian GNU/Linux però només els arxius de S/390 i els independents d'arquitectura són imprescindibles. També podeu copiar el contingut de totes les imatges d'instal·lació a l'arbre de directoris.