3.6. Než začnete s instalací …

This section will walk you through pre-installation hardware setup, if any, that you will need to do prior to installing Debian. Generally, this involves checking and possibly changing BIOS/UEFI/system firmware settings for your system. The BIOS/UEFI or system firmware is the core software used by the hardware; it is most critically invoked during the bootstrap process (after power-up).

3.6.1. Nastavení BIOSu

In order to install Debian GNU/Linux on a S/390 or zSeries machine you have first boot a kernel into the system. The boot mechanism of this platform is inherently different to other ones, especially from PC-like systems, and you will notice a big difference while you work with this platform: most (if not all) of the time you will work remote, with the help of some client session software like telnet, or a browser. This is due to that special system architecture where the 3215/3270 console is line-based instead of character-based.

Linux může na této platformě běžet nativně na skutečném počítači v takzvané LPAR (logické oblasti), nebo ve virtuálním počítači vytvořeném systémem VM. Zaváděcí média se liší podle běhového režimu. Například můžete využít virtuální čtečku karet virtuálního počítače, nebo, pokud instalujete do LPAR, zavést systém z HMC (hardwarová konzola pro správu systému).

Než začnete s vlastní instalací, měli byste si projít několik přípravných kroků. Firma IBM celý proces zdokumentovala (mj. jak vytvořit instalační médium a jak z něj zavést systém) a není zde tedy potřeba tyto informace duplikovat. Krátce se však zmíníme o krocích specifických pro Debian. Podle uvedených zdrojů byste si měli připravit počítač a instalační médium a poté z něj zavést instalaci. Jakmile uvidíte uvítací zprávu instalačního systému, pokračujte dál za pomoci tohoto manuálu.

3.6.2. Nativní (LPAR) instalace

Pro nastavení LPAR pro instalaci Linuxu si v červených knihách Linux for S/390 a Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions nastudujte kapitoly 5 a 3.2.

3.6.3. Instalace jako host systému VM

Pro nastavení hosta systému VM pro instalaci Linuxu si v červených knihách Linux for S/390 a Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions přečtěte kapitoly 6 a 3.1.

Dále budete muset zkopírovat všechny soubory z podadresáře generic na váš CMS disk. Ujistěte se, že soubory kernel.debian a initrd.debian přenášíte v binárním módu s pevnou šířkou záznamu 80 znaků (zadáním příkazů BINARY a LOCSITE FIX 80 ve svém FTP klientovi). Soubor parmfile.debian může být uložen v kódování ASCII nebo EBCDIC. Spolu s obrazy nalezeznete ukázkový skript debian.exec, který nakopne soubory ve správném pořadí.

3.6.4. Nastavení instalačního serveru

Pokud nemáte připojení k Internetu (ať už přímo nebo přes proxy), musíte si vytvořit lokální instalační server, který bude dostupný z instalovaného S/390 a na kterém budou umístěny všechny balíčky, jež chcete instalovat. Tyto balíčky musí být dostupné přes NFS, HTTP nebo FTP.

The installation server needs to copy the exact directory structure from any Debian GNU/Linux mirror, but only the S/390 and architecture-independent files are required. You can also copy the contents of all installation images into such a directory tree.