4.4. De integriteit van installatiebestanden verifiëren

U kunt de integriteit van de gedownloade bestanden verifiëren aan de hand van de controlegetallen in de bestanden SHA256SUMS en SHA512SUMS op de Debian-spiegelservers. U kunt ze op dezelfde plaatsen vinden als de installatie-images zelf. Bezoek de volgende locaties:

Om het controlegetal van een gedownload installatiebestand te controleren, gebruikt u het commando

sha256sum bestandsnaam.iso

, respectievelijk

sha512sum bestandsnaam.iso

, waarna u het weergegeven controlegetal vergelijkt met het getal dat u terugvindt in het bestand SHA256SUMS, respectievelijk SHA512SUMS.

De Debian CD FAQ bevat meer uitgebreide nuttige informatie over dit onderwerp (zoals het script check_debian_iso om bovenstaande procedure halfautomatisch uit te voeren), alsook instructies voor het verifiëren van de integriteit van de hierboven vermelde controlegetalbestanden zelf.