Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura S/390
5.1.1. Limitacions a S/390
5.1.2. Paràmetres d'arrencada a S/390
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador Debian
5.2.2. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.2.3. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.2.4. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Configuració de l'arrencada
5.3.2. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.3. Informar d'errors d'instal·lació
5.3.4. Emissió d'informes d'error