5.1. Pornirea programului de instalare pe S/390

5.1.1. Limitări ale S/390

Pentru a rula sistemul de instalare este nevoie de o configurare de rețea funcțională și o sesiune ssh pe S/390.

Procesul de pornire începe cu o configurare a rețelei care vă solicită mai mulți parametri de rețea. Dacă configurarea are succes, vă veți autentifica în sistem pornind o sesiune ssh care va lansa sistemul de instalare standard.

5.1.2. Parametrii de pornire pentru S/390

Pe S/390, puteți adăuga parametrii de pornire în fișierul „parm”. Acest fișier poate fi în format ASCII sau EBCDIC. Trebuie să aibă lățime fixă, cu 80 de caractere pe linie. Un exemplu de fișier „parm” parmfile.debian este furnizat împreună cu imaginile de instalare. Dacă un parametru este prea lung pentru a se încadra în limita de 80 de caractere, acesta poate fi continuat pur și simplu în prima coloană a rândului următor. Toate liniile sunt concatenate fără spații atunci când sunt pasate nucleului.

Dacă porniți programul de instalare dintr-o partiție logică (LPAR) sau o mașină virtuală (VM) unde sunt vizibile o mulțime de dispozitive, puteți solicita nucleului să restricționeze lista la un set fix de dispozitive. Acest lucru este recomandat pentru procesul de pornire al programului de instalare dacă sunt vizibile o mulțime de discuri, cel mai probabil în modul LPAR. Opțiunea cio_ignore acceptă atât o listă neagră (pentru a interzice doar câteva dispozitive) cât și o listă albă (pentru a permite numai anumite dispozitive):

 # blacklist: just ignore the two devices 300 and 301
# --- lista neagră: ignoră doar cele două dispozitive 300 și 301 ---
 cio_ignore=0.0.0300-0.0.0301
 # --- lista albă: ignoră totul, cu excepția 1150, FD00, FD01 și FD02 ---
 cio_ignore=all,!0.0.1150,!0.0.fd00-0.0.fd02

Vă rugăm să rețineți că cifrele hexazecimale ale tuturor numerelor de dispozitive trebuie specificate în minuscule. În plus, dacă se folosește acest parametru de pornire, toate dispozitivele trebuie listate: aceasta include cel puțin discurile, dispozitivele de rețea și consola. Pentru a fi luată în considerare în timpul procesului de pornire al programului de instalare, opțiunea de mai sus trebuie adăugată la fișierul parmfile.debian.