D.6. Graafinen asennin

Asentimen graafinen versio on saatavilla vain muutamille laitealustoille, mukaan lukien 64-bit PC. Graafisen asentimen toiminnallisuus on käytännöllisesti katsoen sama kuin tavallisen asentimen, koska se käyttää samoja ohjelmia mutta erilaisella edustaohjelmalla.

Vaikkakin toiminnallisuus on sama, on graafisella asentimella silti muutamia merkittäviä etuja. Tärkein etu on enemmän tuettuja kieliä, nimittäin ne kielet joiden merkistöä ei tavallinen newt-edustaohjelma osaa näyttää. Käytettävyysetuja on mahdollisuus käyttää hiirtä, ja joissakin tapauksissa voidaan useita kysymyksiä esittää samalla ruudulla.

Graafinen asennin on käytettävissä kaikilla CD-otoksilla ja asennustavalla hd-media. Graafinen asennin käynnistetään valitsemalla se käynnistysvalikosta. Expert- ja hätäkäynnistys graafisella asentimella voidaan valita Lisäasetukset-valikosta. Aiemmin käytetyt käynnistystavat installgui, expertgui ja rescuegui ovat yhä käytettävissä käynnistysvalikosta valitun Help-valinnan jälkeen näkyvässä käynnistyskehotteessa.

Graafinen asennin on saatavilla myös verkosta käynnistettävänä otoksena. Lisäksi on myös erikoinen mini ISO-otos[29], joka on tarkoitettu lähinnä testaamiseen.

Kuten tavalliselle asentimelle, on graafista käyttöliittymää käyttävälle asentimellekin mahdollista antaa käynnistysvalitsimia.

Huomaa

Graafinen asennin vaati merkittävästi enemmän muistia kuin tavallinen asennin: 164MB. Jos muistia ei ole riittävästi, palataan automaattisesti käyttämään tavallista newt-käyttöliittymää.

Jos asennettavan koneen keskusmuistin määrä on pienempi kuin 90MB, saattaa olla ettei graafinen asennin käynnisty lainkaan mutta tavallisen asentimen käynnistys onnistuu. Tavallisen asentimen käyttöä suositellaan koneissa joissa on niukasti käytettävissä olevaa muistia.

D.6.1. Graafisen asentimen käyttö

Kuten jo mainittiin, graafinen asennin toimii samalla tavalla kuin tavallinen asennin ja niinpä tätä ohjetta voidaan yhtä lailla käyttää asennusohjeena.

Jos käytät näppäimistöä mieluummin kuin hiirtä, olisi tiedettävä kaksi seikkaa. Supistettu lista (käytetään esimerkiksi valittaessa maa mannerkohtaisesta luettelosta) laajennetaan käyttäen näppäimiä + ja -. Kysymyksissä joissa voidaan valita useampi kuin yksi kohta (esim. tehtävien valinnassa), on ensin siirryttävä sarkaimella Continue-painikkeeseen kun valinnat on tehty; Enterin painaminen tarkoittaa valinnan vaihtamista, ei painikkeen Continue painamista.

Jos valintaikkuna tarjoaa opastusta, näkyy painike Ohje. Ohje tulee näkyviin joko aktivoimalla painike tai näppäilemällä F1.

Toiseen konsoliin vaihdettaessa on käytettävä myös näppäintä Ctrl, kuten tehdään X Window -järjestelmässäkin. Esimerkiksi konsoliin VT2 (ensimmäinen virheenjäljityskomentotulkki) vaihdetaan painamalla: Ctrl+Vasen Alt+F2. Graafinen asennin toimii konsolissa VT5, joten siihen pääsee takaisin näppäilemällä Vasen Alt+F5.[29] Mini ISO-otos voidaan noutaa Debianin asennuspalvelimelta kuten Kohta 4.2, ”Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta” neuvoo. Etsi otosta netboot/gtk/mini.iso.